?

Log in

No account? Create an account
Deunan
Kamera: Akcja! 
17th-Jan-2007 11:48 pm
Udało mi się położyć łapę na bardzo ciekawych materiałach :) Sporo tego jest, parę godzin zajęło mi samo przejrzenie - będę miał zajęcie na jakiś czas.
Tymczasem postanowiłem Was nieco podrażnić i wkleić kilka próbek z zastosowania nowo zdobytej wiedzy w praktyce.

Makaron 2007-01-17 Love Hina #1

Makaron 2007-01-17 Love Hina #2

Makaron 2007-01-17 Love Hina #3

Makaron 2007-01-17 Soul Reaver #1

Makaron 2007-01-17 Soul Reaver #2

Makaron 2007-01-17 Soul Reaver #3

Makaron 2007-01-17 Zero Gunner 2 #1

Makaron 2007-01-17 Zero Gunner 2 #2

Makaron 2007-01-17 Zero Gunner 2 #3

Makaron 2007-01-17 RE:CV
Comments 
21st-Jan-2007 10:00 pm (UTC)
Anonymous
Keep it up
This page was loaded Dec 13th 2018, 4:00 am GMT.